Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2007, is Mevr. Verjans, E., professor in Romaanse talen, aangesteld als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend secretaris van de jury belast met het afnemen van de taalexamens voor kandi Het be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009998
pub.
22/11/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2007, is Mevr. Verjans, E., professor in Romaanse talen, aangesteld als plaatsvervangend lid en plaatsvervangend secretaris van de jury belast met het afnemen van de taalexamens voor kandidaten tot het ambt van gerechtsdeurwaarder.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^