Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer Schram, E., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007010025
pub.
03/12/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer Schram, E., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer Van Grembergen, R., eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer Denis, G., vrederechter van het kanton Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer De Smet, L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer Maes, Ch., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2007, dat in werking treedt op 31 december 2007, is de heer Collin, J.-P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 2007, die in werking treden op 31 december 2007 : - is het aan de heer Bockaert, L., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren; - is het aan de heer Dejaegher, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi van de heer Lemaitre, R., wonende te Thuin, vernieuwd voor een termijn met ingang van 30 december 2007 en eindigend op 31 januari 2011.

Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2007 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde van de heer Van Haute, Ph., wonende te Zele, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 25 december 2007.

Bij koninklijke besluiten van 2 november 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 1 januari 2008 : - is de heer Backx, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen; - is Mevr. Coulon, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en gelijktijdig in de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en te Doornik, benoemd tot vrederechter van het kanton Nijvel.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2007, dat in werking treedt op 1 november 2007, zijn aangewezen om, ieder afwisselend, hun ambt waar te nemen in het arbeidshof te Brussel voor een termijn van maximaal acht maanden en a rato van één zitting per maand : - de heer Herman, J.; - de heer Dooms, V.; - de heer Vilain, J.; - Mevr. Demedts, M.; - Mevr. Moors, G.; - Mevr. Debaenst, E., raadsheren in het arbeidshof te Gent.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^