Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 april 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Noiset, J.-L., hoofdgriffier van de politierechtbank te Hoei, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspr Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007010055
pub.
10/12/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 april 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Noiset, J.-L., hoofdgriffier van de politierechtbank te Hoei, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds : - is de heer Pipeleers, H., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Vandewiele, M., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 juni 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Moers, V., griffier bij het militair gerechtshof, opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd, met opdracht zijn ambt te vervullen bij het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 juni 2007 is de heer Wallez, M., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Brouillard, J.-P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Broekaert, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is Mevr. Cosyn, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Denruyter, W., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Ménart, Y., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninlijk besluit van 25 oktober 2007, in werking tredend op 31 december 2007 's avonds, is de heer Lebeau, J., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2007 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen, Mevr.

Burlion, K., adjunct-griffier bij dit hof.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2007.

Bij koninklijke besluiten van 22 november 2007 zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van het hof van beroep te Luik, de heer Xhauflaire, L., griffier-hoofd van dienst bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - vast benoemd griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr. Maladry, C., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2007; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Halle, Mevr.

Vanderelst, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Waver, de heer Leclef, S., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Waver.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij de politierechtbank te Marche-en-Famenne, Mevr. Vueghs, C., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2007 is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Arendonk, Mevr.

Heylen, M., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 12 december 2007.

Bij koninklijke besluiten van 22 november 2007 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, Mevr. Morez, F., jurist op arbeidsovereenkomst bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei; - voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, Mevr. Hecking, C., jurist op arbeidsovereenkomst bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau; - hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Georis, Y., hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Hoei.

Dit besluit treedt in werking op de datum van eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2007 is benoemd tot parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, de heer Dalessandro, S., parketjurist bij het federaal parket.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2007 is de heer Deleuze, J., griffier bij het arbeidshof te Bergen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 november 2007.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2007 is de heer Charlier, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mache-en-Famenne, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 november 2007.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2007 is Mevr. Pardaens, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2007.

Bij ministeriële besluiten van 19 november 2007 blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : - Mevr. Fourneau, N., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Schaillée, G., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Dooremont, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Gysemans, J., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Nevens, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Vanbellingen, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Apere, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Beeken, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Bouffioulx, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Bricquet, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Colot, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Delat, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Denil, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Dysseleer, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Gluck, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Goossens, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Heuslich, O., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Meulenyser, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Melaerts, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Moors, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Mouffe, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Parubaj, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Quandt, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Scheerlinck, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Spitaels, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Swigulski, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Van Malder, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Vander Seypen, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Van de Sijpe, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Vanderlin, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Van der Hoeven, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Vernet, B., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 20 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2002, houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007203459 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering van 15 maart 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekr type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 27/11/2007 numac 2007014320 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200456 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200452 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten blijft aan de heer Vanmaldeghem, J., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 21 november 2007 : - blijft aan Mevr. Melkenbeek, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - blijft aan Mevr. Edouard, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Hoyois, C., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Blanquart, P., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan de heer Bellemans, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Blockmans, I., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Degroote, E., voorlopig benoemd medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Stevens, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Denayer, I., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Vilvoorde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 29 november 2007 blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de politierechtbank te Doornik te vervullen aan : - Mevr. Fournier, C., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Jeral, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2007 pub. 26/02/2008 numac 2008200468 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten is aan Mevr. Vanroy, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging

Bij ministeriële besluiten van 3 december 2007 : - is aan Mevr. Degeest, K., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Mercier, P., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant te vervullen aan : de heer Bossiroy, F., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Janssens, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; - is aan de heer Dehareng, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Norga, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi te vervullen aan : de heer Boquet, E., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Dalne, V., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Philippart, J., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Silien, M., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vanderwalle, J., assistent bij de griffie van deze rechtbank; de heer Carlu, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Dufour, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Gustin, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Hennuy, I., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Kania, T., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Lardinoy, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Martig, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Roussel, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; - blijft aan Mevr. Vandennieuwembrouck, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Mervaille, M., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan de heer Fouquaet, P., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Asse, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is aan Mevr. De Jonge, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt bij de arbeidsrechtbank te Gent te vervullen; - blijft aan Mevr. Corneillie, O., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is aan Mevr. Plateau, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Châtelet, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 22 december 2007; - blijft aan de heer Philippot, M., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Delgoffe, C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is de heer Dalessandro, S., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket van het hof van beroep te Bergen; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te vervullen aan : Mevr. Baeten, N., assistent bij dit parket;

Mevr. Bouckaert, M., assistent bij dit parket;

Mevr. De Bie, C., assistent bij dit parket; de heer De Clercq, F., assistent bij dit parket; de heer De Cock, K., assistent bij dit parket;

Mevr. Sels, K., assistent bij dit parket; de heer Verheijen, R., assistent bij dit parket; de heer Verschueren, P., medewerker bij dit parket; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik te vervullen aan : Mevr. Donnay, F., assistent bij dit parket;

Mevr. Gérard, A., assistent bij dit parket; de heer Harmegnies, J.-P., assistent bij dit parket; de heer Hella, D., assistent bij dit parket; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik te vervullen aan : Mevr. Imiolek, E., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Filipovic, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Humblet, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Morez, F., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne; - is Mevr. Hecking, C., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau.

Bij ministerieel besluit van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2007 pub. 14/12/2007 numac 2007023544 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning als weefselbank type ministerieel besluit prom. 04/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200462 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 02 van de organisatieafdelingen 30 en 16 en de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 30 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het b sluiten is aan Mevr. Meiresonne A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^