Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 worden de woorden « Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging » in artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2008, waarbij Mevr. Corthout, D., adjunct In he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009653
pub.
22/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 worden de woorden « Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging » in artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2008, waarbij Mevr. Corthout, D., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, wordt benoemd tot griffier bij deze rechtbank, vervangen door de woorden « Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 november 2008 ».

In het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2008, bladzijde 36026, regel 32, lezen : « bij deze rechtbank » i.p.v. « bij het vredegerecht van dit kanton »;

In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008, bladzijde 36845, regel 31, lezen : « bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent » i.p.v. « bij deze rechtbank ».

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^