Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gois, J., wonende te Sambreville, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen, voor een t Is de

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009657
pub.
24/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel sluiten dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gois, J., wonende te Sambreville, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008.

Is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen van de heer Gois, J., wonende te Sambreville, hernieuwd voor een termijn met ingang van 1 september 2008 en eindigend op 31 juli 2012.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 augustus 2008, is Mevr. Dieleman, I., wonende te Leopoldsburg, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout, voor een termijn eindigend op 30 april 2012.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Michiels, L., wonende te Dendermonde, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008.

Is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel van de heer Michiels, L., wonende te Dendermonde, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2008.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 november 2008, is de heer Schoemans, J., wonende te Tervuren, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 december 2008, is de heer Reynaert, M., wonende te Duffel, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 15 juli 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Kortrijk : - de heer Sonneville, A., wonende te Menen, voor een termijn eindigend op 30 juni 2012; te Namen : - de heer Liénart van Lidth de Jeude, J., wonende te Eghezée, voor een termijn eindigend op 27 december 2011; te Marche-en-Famenne : - de heer Fiévet, J., wonende te Durbuy, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2009.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008003298 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008009652 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Belgische kandidate voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008009723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht sluiten dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 september 2008, is de heer De Nil, Th., wonende te Knokke-Heist, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, voor een termijn van vijf jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^