Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008 : - is aan Mevr. De Vusser, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit besluit treedt in werking op 1 - uitwerking

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009795
pub.
19/09/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008 : - is aan Mevr. De Vusser, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008; - uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2008 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Eggermont, M.-C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is aan Mevr. Delecluse, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augustus 2008 's avonds; - is aan Mevr. Delbroeck, S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van jurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 april 2008 's avonds; - is aan Mevr. Peeters, T., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008; - is het koninklijk besluit van 27 mei 2008, waarbij Mevr. Walckiers, H., voorlopig benoemd is tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, ingetrokken; - is het koninklijk besluit van 29 juni 2008, waarbij Mevr. Heyninck, E., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Tongeren werd benoemd tot adjunct-griffier bij deze rechtbank, ingetrokken.

Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Vanhees, N., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Gent, de heer Defoort, W., adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr. Tans, I., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 18 januari 2009; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, de heer Paternotte, J.-C., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, Mevr. De Clerck, C., adjunct-griffier bij deze rechtbanken.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2008; - adjunct-griffier bij de rechtbanken te koophandel te Aarlen en te Neufchâteau, Mevr. Cremer, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, de heer Engels, K., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 oktober 2008; - griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Leuven, Mevr.

Temperville, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 februari 2009; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Vorst, de heer Baele, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Izegem, de heer Delbeke, W., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2008; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Veurne- Nieuwpoort, de heer Morael, K., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 oktober 2008; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Waregem, Mevr.

Samyn, M., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, Mevr. Geerts, N., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 juni 2008; - griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Charleroi, Mevr.

Hiernaux, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Hoofd, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Mevr. De Reu, N., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2008; - vast benoemd secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer De Cuyper, C., secretaris bij dit parket, vanaf 1 september 2008; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer Braat, L., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Uytterhaeghen, M., adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr.

Rébérez, N., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2008; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Froment, A., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Van Der Bruggen, C., expert op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Nicolas, F., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Depret, V., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juni 2008, waarbij de heer Bongers, A., benoemd werd tot adjunct-secretaris, vervangen door de volgende bepaling : « is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Bongers, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bree ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2008.

Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008 : - is de heer Caignau, B., griffier bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 september 2008; - is de heer Belien, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 september 2008; - is Mevr. Scyeur, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 18 augustus 2008; - is Mevr. Mornie, M., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 november 2008; - is Mevr. April, V., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 september 2008; - is de heer Willoquet, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 september 2008.

Bij ministeriële besluiten van 15 september 2008 : - is aan de heer Cambier, O., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Engelen, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Bradt, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan de heer Dresse, J., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^