Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van Mevr. Banmeyer, I., als effect - zijn aa

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009887
pub.
23/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008002124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee leden van het college van commissarissen van het Fonds voor spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009862 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204517 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 10 en 14 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van Mevr.

Banmeyer, I., als effectief lid; - zijn aangewezen, voor de duur van een jaar, als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : - Luxemburg, Mevr. Lucy, C., als plaatsvervangend lid; - Namen, de heer Pirenne, Ph., als effectief lid; - is aangewezen, voor de duur van één jaar, met ingang van 28 december 2008, als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Brussel-Hoofdstad, de heer Delval, G., als plaatsvervangend lid; - is de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Waals-Brabant : - van Mevr. Ratz, A., als effectief lid, voor de duur van één jaar met ingang van 24 oktober 2008; - van Mevr. Kozanecki, N., als plaatsvervangend lid, voor de duur van één jaar, met ingang van 28 december 2008.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^