Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Laethem, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009905
pub.
03/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Laethem, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Elsene.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer De Clercq, M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De standplaats is gevestigd te Stekene; - is de heer Vroninks, V., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Elsene.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^