Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 is de heer Duthoo, P., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbanken, voor een nieuwe termijn van Bij mi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009984
pub.
05/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008 is de heer Duthoo, P., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbanken, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 januari 2008.

Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de gesteldheid van de gerechtsbrief type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten is de heer Huyghebaert, W., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij ministeriële besluiten van 1 december 2008 : - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen te vervullen aan : Mevr. De Belser, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Verschaeren, F., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van lent, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : Mevr. Van Huychem, V., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Nicelli, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Jamin, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Lippens, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - is aan Mevr. Ankaert, L., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Edouard, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. De keyzer, A., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent te vervullen aan : de heer Statius, J., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vandeputte, N., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent te vervullen aan : Mevr. De Mil, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Waegeman, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan Mevr. Vandevoorde, C., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel te vervullen aan : Mevr. Mauroy, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Temmerman, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - blijft aan Mevr. Vanheel, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Tas, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan de heer Van den Broeck, F., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtbank te Antwerpen te vervullen aan : Mevr. Huybrechts, D., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

De heer Van De Gejuchte, J., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te vervullen aan : Mevr. Baeten, N., assistent bij dit parket; de heer De Clercq, F., assistent bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^