Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008, in werking tredend op 30 december 2008 's avonds, is de heer Van Neste, W., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009993
pub.
15/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008, in werking tredend op 30 december 2008 's avonds, is de heer Van Neste, W., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Meyvis, J., griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Feyen, C., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Torhout, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2008, in werking tredend op 17 januari 2009 's avonds, is Mevr. Nassen, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Wintgens, L., hoofgriffier van het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Masschelein, G., griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is Mevr. Gautot, L., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Damoiseau, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Langhendries, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Ruiters, J., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Delcourt, M., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is Mevr. Liekens, M., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Vandevorst, R., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is Mevr. Desmet, N., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008, in werking tredend op 31 december 2008, is Mevr. Sprimont, N., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008, in werking tredend op 31 december 2008 's avonds, is de heer Dewelle, G., hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^