Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, is de aanwijzing van Mevr. De Leenheer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termi Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008010049
pub.
06/01/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, is de aanwijzing van Mevr. De Leenheer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 februari 2009.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, is de aanwijzing van de heer Van Lint, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 februari 2009.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, is de aanwijzing van Mevr. Maillard, F., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 10 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008, is Mevr. Colin, A., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen in de rechtbanken van eerste aanleg voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, voor een periode van vijf jaar, met ingang van 9 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2008, is de aanwijzing van de heer Gysbergs, Ph., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, is de aanwijzing van de heer Jacobs, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 21 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is de aanwijzing van de heer Allegaert, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 7 februari 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^