Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 januari 2009 : worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 2008, waarbij de heer Wouters, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen, in ruste werd g is een ein

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009092
pub.
06/02/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 januari 2009 : worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 2008, waarbij de heer Wouters, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen, in ruste werd gesteld, met ingang van 30 november 2008 's avonds, worden de woorden : « hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen » vervangen door de woorden « hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen »; is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Derboven, F., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Westerlo, met ingang van 31 december 2008 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 is, op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Van Driessche, H., uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 november 2008.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 is benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Heyninck, E., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Tongeren.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen, de heer Rietjens, P., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2009 is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Vanhees, N., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 is benoemd tot secretaris bij het hof van beroep te Antwerpen, de heer De bondt, K., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2009 zijn benoemd tot : eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Bostyn, I., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 november 2008; voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. De Belser, I., voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. De Poorter, I., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2009 is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Oudenaarde, Mevr. Lippens, E., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2009 is het koninklijk besluit van 13 oktober 2008, waarbij de heer Duthoo, P., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, aangewezen werd tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbanken, op zijn verzoek, opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2008.

Bij ministeriële besluiten van 3 februari 2009 : blijft aan Mevr. Franssens, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. De Roover, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Guebels, O., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Jonette, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. Henrot, E., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan de heer Deramaix, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Verpraet, G., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Linssen, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. Van Steenwegen, A., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbanken te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Milaire, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan de heer Marmagne, E., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Perat, N., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Devillers, M.-L., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Schouterden, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Van der Beken, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Vandenameele, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan de heer Mannaerts, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Merckx, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Oudergem te vervullen; blijft aan Mevr. Heyninck, E., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Pelsmaekers, L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan de heer Philippot, M., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^