Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 maart 2009 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van Mevr. Vandamme, C., - zijn aa

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009204
pub.
19/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een beleidsraad binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009007064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2009 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot samenstelling van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2005 tot vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van Mevr. Vandamme, C., als plaatsvervangend lid; - zijn aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen, voor de duur van één jaar : - van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - de heer Delval, G., als effectief lid; - Mevr. François, C., als plaatsvervangend lid; - voor de provincie Namen : - Mevr. Hemberg, J., als plaatsvervangend lid; - is de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luik, hernieuwd voor de duur van één jaar, met ingang van 31 maart 2009 : - van Mevr. Gimenne, G., als effectief lid; - van Mevr. Cornet, N., als plaatsvervangend lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^