Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 maart 2009 : - is aan de heer Van den Broeck, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is de vr Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009253
pub.
06/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 maart 2009 : - is aan de heer Van den Broeck, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Dumont, D., raadsheer in het arbeidshof te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2009, is de aanwijzing van Mevr.

Michaux, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2009.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009, is de aanwijzing van de heer Vandaele, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2009.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009, is de aanwijzing van Mevr.

Dejardin, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2009.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009, is de aanwijzing van Mevr.

Deman, I., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 april 2009.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2009, is de heer t'Serstevens, J.-B., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 18 april 2009.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009, is de aanwijzing van de heer Lete, J.-P., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 25 april 2009.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009, is hernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Ruberecht, D., wonende te Schilde, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2009; - de heer Van Tilborgh, C., wonende te Kalmthout, voor een termijn met ingang van 27 april 2009 en eindigend op 31 januari 2011; te Tongeren van : - de heer Lowette, L., wonende te Tongeren, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2009.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009, is de aanwijzing van de heer Stockman, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^