Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2009 is ambtshalve in ruste gesteld, op datum van 31 januari 2009 's avonds, Mevr. Aernouts, M.-Y., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Bastenaken-Neufchâteau. Betrokkene mag Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009276
pub.
17/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2009 is ambtshalve in ruste gesteld, op datum van 31 januari 2009 's avonds, Mevr. Aernouts, M.-Y., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Bastenaken-Neufchâteau.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009, in werking tredend op 30 april 2009 's avonds, is Mevr. Van Hecke, M., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2009 is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Nijvel, Mevr. Jourdain, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2009 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, de heer Casteleyn, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2009 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Torhout, Mevr. Plouvier, D. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009 is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Hönders, V., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2009 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van het arbeidshof te Bergen, Mevr. Derumier, R., secretaris bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2009 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de heer De Corte, G. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 2 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009201675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 02/04/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 02/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009203309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten is aan de heer Meirhaeghe, Y., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten is aan Mevr. Present, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 10 april 2009 : - is aan Mevr. Minnen N., griffier bij het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. De Moor, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan de heer Van Der Straeten, L., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Van Puyenbroeck, K., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan de heer Laderrière, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan de heer Biquet, F.-X., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Laplasse, H., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan de heer Geerinckx, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Hubert, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is aan Mevr. Oualad-Alachen, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Lambrecht, G., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Nurra, B., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Hanselin, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Pelsmaekers, L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Gemis, M., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Servais, M.-C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten blijft aan Mevr. Stock, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2008 is Mevr. Jespers, L., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant sluiten is Mevr. Evens, S., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de politierechtbank te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^