Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2009, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2009, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Labuche, C., griffier bij het vredegerecht van het kanton La Louvière. Betrokkene mag Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009331
pub.
08/05/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2009, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2009, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Labuche, C., griffier bij het vredegerecht van het kanton La Louvière.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. El Kalai, I., licentiaat in de rechten, medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 zijn benoemd tot : griffier bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, Mevr. Tielens, C. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2009; in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Seneffe, Mevr. Nykon, M., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2009 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, Mevr. Laurent, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 21 april 2009 : blijft aan de heer Lion, P., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan de heer Gueret, S., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 4 mei 2009 : is aan Mevr. Nicolaï, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Begon, D., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Pirlian, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Lowis, G., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Evrard, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. Raemaekers, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bree, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Van Herwegen, M., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven in de vakklasse A2 om het ambt van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Willebroek te vervullen; blijft aan Mevr. Cappaert, D., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Willebroek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Van Nuffel, K., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; is aan de heer Stalpaert, G., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 15 juli 2009 en komt ten einde op 14 augustus 2009 's avonds; blijft aan De Greef, M., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Vorst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; is aan Mevr. Van Assche, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Oostende, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. Dahm, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton La Louvière, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Van Bellingen, L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Halle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten blijft aan de heer Spaas, P., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 4 mei 2009 : is aan Mevr. Vromen, M.-P., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is Mevr. Vienne, L., jurist op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; is Mevr. Barré, A., jurist op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Mevr. Coffyn, J., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^