Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2009 zijn benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, Mevrn. Grégoire, M. en Nudelholc, S., advocaten. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009578
pub.
13/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2009 zijn benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, Mevrn. Grégoire, M. en Nudelholc, S., advocaten.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^