Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 december 2009, is de heer Pauls, M., ererechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009017
pub.
13/01/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming of hernieuwing van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij overeenkomstig artikel 3bis, § 4, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participat type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2009204589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 02/02/2010 numac 2010012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 26/02/2010 numac 2009012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de tarifaire voordelen voor de personeelsleden op wie d sluiten, is de heer Pauls, M., ererechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^