Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 september 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010, dat in werking treedt op 31 augustus 2010, is de heer Van de Merckt, Fr., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009737
pub.
02/09/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010, dat in werking treedt op 31 augustus 2010, is de heer Van de Merckt, Fr., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010 is hernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel van : de heren : - Jonckheere, V., wonende te Wemmel; - Martin, J.-M., wonende te Sint-Pieters-Woluwe, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010; - de heer Waver, J.-C., wonende te Brussel, voor een termijn met ingang van 1 september 2010 en eindigend op 31 januari 2012.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^