Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, in werking tredend op 31 augustus 2010 's avonds, is de heer De Langhe, D., griffier bij het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009762
pub.
10/09/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, in werking tredend op 31 augustus 2010 's avonds, is de heer De Langhe, D., griffier bij het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 is aan de heer Eve-raerts, K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.

Bij koninklijke besluiten van 25 augustus 2010 : - zijn voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : Mevr. Vloeberghs, W., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Van Hoeck, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Van Rooy, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - zijn benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : Mevr. Wolput, N., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Lernout, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Daems, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Menten, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; - is voorlopig benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen, Mevr. Van lent, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Turnhout, Mevr. Jacobs, K., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Tongeren, Mevr.

Schoofs, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003493 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010003489 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204603 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de Rederscentrale als producentenorganisatie in de sector visserijproducten type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling sluiten is het ministerieel besluit van 15 juli 2010, waarbij aan de heer Rudi, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht werd gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen, ingetrokken.

Bij ministeriële besluiten van 7 september 2010 : - is aan Mevr. Paquay, B., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. El Hadouchi, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Monjoie, B., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Andenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Luyckx, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Chavée, N., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Derwae, I., medewerker bij het parket van de arbeidsauditeur te Hasselt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010003298 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203890 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203889 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten is Mevr. De Wannemacker, J., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Gent.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010027082 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 2 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203895 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203893 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 09 van organisatieafdelingen 09 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203894 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010203925 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten is Mevr. Van Daele, L., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Brugge.

Bij ministerieel besluit van 12 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van tekenbevoegdheid betreffende de ministeriële besluiten voor de toekenning van subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende intrekking en verbod van het op de markt brengen van de door Homesaver Fire geproduceerde brandwerende deken, model K75 met als afmetingen 1,20 m x 1,20 m sluiten is de heer Dupon, C., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Bij ministeriële besluiten van 13 juli 2010 : - is Mevr. Van Deuren, C., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Antwerpen; - is Mevr. Crabeels, F., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van leden van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010009597 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de personen die bijdragen aan de vorming en de ontwikkeling van de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010027179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB sluiten is Mevr. Sioen, E., jurist (parketjurist) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

Bij ministerieel besluit van 15 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204563 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2010 tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale ce type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204564 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging, met terugwerkende kracht op 1 juni 2005, van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling sluiten is Mevr. T'Jonck, P., jurist (parketjurist) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010003437 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010204256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van een ketenraad voor de keten visteelt type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2010 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Saint-Hubert in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschre type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omsch type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor het Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in Kortenberg sluiten is de heer Pillards, H., jurist (parketjurist) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^