Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 november 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is de heer Goux, S., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem Hij wordt

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009887
pub.
03/11/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is de heer Goux, S., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 mei 2011.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is Mevr. Debecker, F., vrederechter van het kanton Hoei II-Hannuit, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is Mevr. Rampelbergs, C., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is aan de heer Bruneel, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kapellen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2010, die in werking treden op 30 november 2010, is het aan de heren Bours, H. en Driesen, P. vergund de titel van hun ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2010 : - zijn benoemd tot toegevoegd rechter in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Goes, G., advocaat; - de heer van der Linden d'Hooghvorst, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

Zij zijn aangewezen om hun ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel voor een periode van vijf jaar met ingang op de datum van de eedaflegging; - is de heer Lathouwers, D., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Hij is aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Brasseur, A.-F., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Namen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Zij is aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi, te Bergen en te Doornik voor een periode van vijf jaar met ingang op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Matthys, K., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven; - is Mevr. Nyssen, G., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Dams, M., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Dusesoi, K., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent en te Oudenaarde; - is de heer De Wulf, V., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Namen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - is de heer Vanhove, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - is de heer Depasse, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en te Doornik; - is Mevr. Debucquoy, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Brugge.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van koophandel te Ieper, te Kortrijk en te Veurne; - is Mevr. Castin, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, benoemd tot vrederechter van het kanton Thuin; - is de heer Hautier, D., substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen, benoemd tot vrederechter van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut; - is de heer Michaux, B., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : - de heer Kevers, I., advocaat; - de heer Marichal, J., advocaat; - de heer Duyster, E., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Eupen; - de heer Deliège, A., notaris; - de heer Rosu, D., advocaat.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^