Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is het aan de heer Arnoys, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009889
pub.
05/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is het aan de heer Arnoys, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2010, die in werking treden op 30 november 2010 : - is het aan de heer Philippart de Foy, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren; - is het aan de heer Brundseaux, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voeren; - is het aan de heer Hardenne, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2010 : - is de heer Hooghe, D., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van 25 november 2010; - is de heer Schelfhout, E., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van 24 november 2010.

Bij koninklijke besluiten van 19 juli 2010 : - is de heer Daeleman, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 27 november 2010; - is de aanwijzing van de heer Janssens, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 november 2010; - is de aanwijzing van de heer Doyen, J.-L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, is de aanwijzing van de heer Desseyn, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, is de aanwijzing van Mevr. Wijnant, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 27 augustus 2010, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Vanhecke, D., wonende te Hove, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 26 november 2010; - de heer Peeters, D., wonende te Rumst, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2010. te Turnhout van : - Mevr. Winkelmans, G., wonende te Zandhoven, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 november 2010. te Tongeren van : - Mevr. Houbrechts, I., wonende te Hasselt, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 november 2010.

Bij koninklijke besluiten van 10 september 2010, zijn aangewezen om hun ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, voor een periode van vijf jaar met ingang van 29 november 2010 : de heren : - Ruchard, J.-M.; - Delafontaine, Th., toegevoegde rechters voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2010 : - is de aanwijzing van Mevr. Lommelen, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2010; - is de aanwijzing van de heer Anciaux, O., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 6 december 2010; - is de aanwijzing van Mevr. Reul, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 4 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010, is de aanwijzing van de heer Favier, J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2010.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^