Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2011, is Mevr. Sierjacobs, I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsverv Bij k

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009968
pub.
06/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2011, is Mevr. Sierjacobs, I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Gent.

Bij koninklijk besluit van 10 september 2010, is Mevr. T'Kint, A., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, voor een periode van vijf jaar met ingang van 10 januari 2011.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2010 : - is de aanwijzing van de heer Soetemans, D., tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 januari 2011. - is de aanwijzing van de heer Velge, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 28 december 2010. - is de aanwijzing van de heer De Loof, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2011.

Bij koninklijke besluiten van 4 oktober 2010, is de aanwijzing van Mevr. De Vriendt, L. en de heer Ureel, M., substituten-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 december 2010.

Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2010 : - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel van Mevr. Moonen, G., wonende te Herne, vernieuwd voor een termijn met ingang van 29 december 2010 en eindigend op 30 april 2011. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi van de heer Klein, Y., wonende te Montigny-le-Tilleul, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010, is de aanwijzing van Mevr.

Vander Steene, K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2011.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, is de aanwijzing van de heer Dumont, J.-F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2011.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout van de heer Jacobs, P., wonende te Beerse, vernieuwd voor een termijn met ingang van 3 januari 2011 en eindigend op 28 februari 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^