Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 is Mevr. Cowez, J., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Zij is gelijktijdig benoemd t Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009023
pub.
14/01/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 is Mevr. Cowez, J., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi en te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 6 januari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Nauwelaerts, E., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brugge, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2011 : - is Mevr. Coorevits, M., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Tongeren; - is Mevr. Bernard, P., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel; - is Mevr. Van Steenberghe, K., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Leuven.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^