Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 januari 2011

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is de heer L. Timmermans, griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009025
pub.
14/01/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is de heer L. Timmermans, griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is de heer W. Vermeren, griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is Mevr. D. Wachtelaer, griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is de heer A. Daniëls, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 december 2010, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is de heer J. Dejonc, griffier bij het vredegerecht van het kanton Saint-Nicolas, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is Mevr. P. Van Leemput, secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. G. Geurts, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^