Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 januari 2011 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen, van de heer Bav - is aang

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009032
pub.
17/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van v sluiten : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen, van de heer Bavier, S., als effectief lid; - is aangewezen, voor de duur van een jaar, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen, de heer Durant, M., als effectief lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^