Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, in werking tredend op 28 februari 2011 's avonds, is Mevr. Ballaux, M., hoofdgriffier van de politierechtbank te Dinant, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene(...) Bij koninklijk bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009070
pub.
04/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, in werking tredend op 28 februari 2011 's avonds, is Mevr. Ballaux, M., hoofdgriffier (vakklasse A2) van de politierechtbank te Dinant, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011, in werking tredend op 28 februari 2011 's avonds, is Mevr. Beaudinet, F., griffier bij het vredegerecht van het kanton Seraing, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, in werking tredend op 28 februari 2011 's avonds, is Mevr. Schellens, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2010 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Debrauwer, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, in werking tredend op 28 februari 2011 's avonds, is Mevr. Georges, M., hoofdsecretaris (vakklasse A3) van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 januari 2011 zijn benoemd tot : - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, de heer De Jonghe, H., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, de heer Hutois, J., griffier bij het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^