Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 februari 2011 zijn benoemd tot : griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Namen, Mevr. Gérard, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel. Dit besluit treedt in werking de ee voorlopig be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009154
pub.
04/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 februari 2011 zijn benoemd tot : griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Namen, Mevr.

Gérard, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; voorlopig benoemd griffier bij de politierechtbank te Gent, Mevr. De Coen, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; secretaris bij het arbeidshof te Gent, Mevr. Boonen, E., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Deinze.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, de heer Baye, E., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201632 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011 type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie sluiten, is een einde gesteld aan de opdracht tot hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, van de heer Vandyck, L., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003052 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Leuven, Nijvel en Vilvoorde en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027073 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de VZW "Verbraucherschutzzentrale" als referentiecentrum voor schuldbemiddeling sluiten, is aan Mevr. Van Hoeck, A., assistent bij de griffie van de politierechtbank van Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 24 februari 2011 : is aan Mevr. Decottignies, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het Hof van Cassatie, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit Hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer De Crom, B., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit Hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 28 februari 2011 : is aan de heer Bascour, F., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbanken te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Verschelden, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Vanandroye, I., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgworm, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Calonne, S., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Waasten, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2011 en komt ten einde op 31 juli 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^