Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010, in werking tredend op 28 maart 2011 's avonds, is de heer Smets, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Herentals, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn(...) Bij koninklijk besl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009180
pub.
10/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010, in werking tredend op 28 maart 2011 's avonds, is de heer Smets, J., hoofdgriffier (vakklasse A2) van het vredegerecht van het kanton Herentals, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, in werking tredend op 31 maart 2011 's avonds, is de heer Jespers, A., hoofdgriffier (vakklasse A2) van het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, in werking tredend op 11 maart 2011 's avonds, is Mevr. Rigaux, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 31 maart 2011 's avonds, is de heer D'hondt, M., hoofdsecretaris (vakklasse A3) van het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2011 zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr.

Rosquin, I., griffier bij het vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, Mevr. Schmidt, V., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt Mevr. Pasmans, D., griffier bij het vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 3 maart 2011 : is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de politierechtbank te Brussel van Mevr. Devleeshouwer, P., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad ; is aan Mevr. Falcone, G., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 10/03/2011 numac 2011011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 63 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten is aan Mevr. Degives, C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^