Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 maart 2011 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2011, de duur van de stage van : - Mevr. Bouillon, M.-E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondis - Mevr. B

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009224
pub.
29/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 maart 2011 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2011, de duur van de stage van : - Mevr. Bouillon, M.-E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau; - Mevr. Baudenelle, Ch., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dinant; - de heer Poncelet, M.-A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Namen.

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,50 % - 28 juni 2017 » sluiten is de duur van de stage van Mevr. Butstraen, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 13 april 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^