Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, is de heer Van Damme, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtban Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009247
pub.
06/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, is de heer Van Damme, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 11 april 2011.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, is de aanwijzing van Mevr.

Michaux, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2011.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, is de aanwijzing van de heer Debruyne, R., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 april 2011.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, is de aanwijzing van de heer Palumbo, M., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 april 2011.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, is de aanwijzing van Mevr.

Van Orshaegen, I., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 april 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^