Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Gabriels, G., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld. Bij koninklijk beslui

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009265
pub.
08/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Gabriels, G., hoofdgriffier (vakklasse A3) van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Breuer, I., hoofdgriffier (vakklasse A2) van het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011, in werking tredend op 4 mei 2011 's avonds, is de heer Frère, J., griffier bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Derdelinckx, E., hoofdsecretaris (vakklasse A3) van het parket van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Hosdey, A., secretaris-hoofd van dienst (vakklasse A2) bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Borms, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is Mevr. Gallez, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is Mevr. De Frene, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoogstraten, Mevr. Brosens, A., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent, Mevr. Willems, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 4 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011009275 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011009268 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011201916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie sluiten is aan de heer Minuzzi, P., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^