Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 april 2011

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is de heer Thiry, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eret

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009324
pub.
28/04/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^