Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Pattyn, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aan Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009342
pub.
06/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Pattyn, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is de heer De Vreese, W., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is de heer D'hondt, W., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van de politierechtbank te Dendermonde, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is de heer Sluse, J.-M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, in werking tredend op 16 mei 2011 's avonds, is Mevr. Van der Veken, M., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brugge, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Versieren, L., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is de heer Finet, J., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Buyle, I., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Vandewalle, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Dommershausen, E., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Debrackeleer, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is de heer D'Harvant, C., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011, in werking tredend op 16 juni 2011 's avonds, is de heer Willoquet, C., secretaris-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, de heer Delhaye, Y. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr. Branger, C., griffier bij de politierechtbank te Bergen.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut v sluiten is een einde gesteld aan de functies tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat, van de heer Beyens, P., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^