Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 is de heer Barbier, L., notaris ter standplaats Eigenbrakel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009353
pub.
09/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2010 van de modaliteiten van to type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszeke type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 novemb type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het « F type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot oprichting en organisatie van een sectoraal pensioenstelse sluiten is de heer Barbier, L., notaris ter standplaats Eigenbrakel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^