Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 5 mei 2011 is aan Mevr. Hanselin, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit ka Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009375
pub.
20/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 5 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202760 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de anciënniteitsontwikkeling voor de wijziging van de subsidie voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204175 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204174 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Luyten SA van de gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - UCB Pharma van de Gouverneur van de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt de Wandre van de gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy van de gouverneur van de provincie Henegouwen sluiten is aan Mevr. Hanselin, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens sluiten is aan Mevr. Jeugmans, S., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 10 mei 2011 : is aan Mevr. Delvaux, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel, opdracht gegeven om het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2011 en komt ten einde op 31 juli 2011 's avonds; is aan de heer Frennet, J.-C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2011 en komt ten einde op 31 augustus 2011 's avonds.

Bij ministeriële besluiten van 16 mei 2011 : is aan Mevr. De Clerck, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Verbeken, S., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^