Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is aan de heer Vermeersch, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; Dit besluit heeft uitwerking met inga Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009389
pub.
27/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is aan de heer Vermeersch, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 oktober 2010 's avond.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 zijn benoemd tot : griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Ravert, D., griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : Mevr. De Pooter, I., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Leuven.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ;

Mevr. Walgraef, A., griffier bij het vredegerecht van het kanton Grimbergen.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; in de vakklasse niveau A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, Mevr. Legrand, Y., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het raam van de evaluatiecyclus sluiten, is aan Mevr. Mostrey, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 23 mei 2011 : is aan de heer Vandenbussche, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 21 juni 2011; is aan Mevr. De Paep, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beveren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Hulot, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet geschieden vóór 1 juli 2011 en komt ten einde op 31 juli 2011 's avonds; is aan Mevr. Aubry, S., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet geschieden vóór 1 augustus 2011 en komt ten einde op 31 augustus 2011 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^