Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Peet, W., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009461
pub.
22/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Peet, W., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Kaye, V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Engels, R., griffier bij het vredegerecht van het kanton Menen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Fonderie, H., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Vanhese, E., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Van Hees, H., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. De Craecker, N., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Michel, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Jourdain, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 1 juni 2011, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Schmidt, M., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, Mevr. Herbillon, J., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton te Brugge, Mevr.

D'Hont, S., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Brugge.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; voorlopig benoemd griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, Mevr. Van Heck, V., assistent bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi, de heer Capiau, J.-Y., secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^