Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 juli 2011

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is de heer Magotteaux, A., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009492
pub.
05/07/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is de heer Magotteaux, A., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2011 is de heer Sacré, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^