Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Vrancken, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum van de e Bij minist

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009539
pub.
22/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Vrancken, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2011 : - is aan Mevr. Sels, K., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Dezza, A., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Van Trimpont, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2011 en komt ten einde op 31 augustus 2011; - is een einde gesteld aan de opdracht tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, van Mevr. De Boever, N., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 19 juli 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^