Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op 3 september 2011, is aan Mevr. Vander Donckt, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt als notaris ter standplaats Dendermonde. Het Het beroep

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009619
pub.
26/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op 3 september 2011, is aan Mevr. Vander Donckt, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt als notaris ter standplaats Dendermonde.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^