Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de heer Hemelaer, H., secre Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009706
pub.
30/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de heer Hemelaer, H., secretaris bij het federaal parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^