Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, in werking tredend op 31 mei 2012 's avonds, is Mevr. Derwael, M., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, op haar verzoek in ruste gestel Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009736
pub.
21/10/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, in werking tredend op 31 mei 2012 's avonds, is Mevr. Derwael, M., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011, in werking tredend op 31 augustus 2012 's avonds, is Mevr. De Keersgieter, L., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het derde kanton Brugge, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, in werking tredend op 6 juli 2012 's avonds, is de heer De Ruyver, Y., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, in werking tredend op 31 december 2011 's avonds, is Mevr. Van Laere, N., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011, in werking tredend op 31 januari 2012 's avonds, is Mevr. Gabriels, E., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2011 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr.

Fontaine, K., griffier bij het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; - in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Charleroi, de heer Demarteau, J.-M., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Charleroi, de heer Sacré, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Piacentini, S., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Latour, C., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 23 november 2010 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR CÖZ type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027047 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol Erratum sluiten, is aan de heer Kielich, Y., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, opdracht gegeven om zijn ambt te vervullen bij het vast bureau statistiek en werklastmeting.

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2011.

Bij ministeriële besluiten van 17 oktober 2011: - is aan de heer Vissers, R., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Willebroek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Detilleux, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Waver, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^