Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 november 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, in werking tredend op 31 juli 2012 's avonds, is Mevr. April, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009772
pub.
25/11/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, in werking tredend op 31 juli 2012 's avonds, is Mevr. April, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, in werking tredend op 30 april 2012 's avonds, is de heer De Bisschop, R., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2011 is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Brussel, Mevr. Tierens, B., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het derde kanton Brussel.

Dit besluit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 14 november 2011 zijn benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : Mevr. De Fooz, C., assistent bij dit parket.

Dit besluit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Maiscocq, E., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^