Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is Mevr. Hänsch, B., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011204993
pub.
04/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is Mevr. Hänsch, B., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is de heer Panier, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is aan de heer Dozin, B. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2010, is aan de heer Servais, F., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011, dat in werking treedt op 1 november 2011, is de heer Bussers, P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bree.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2011 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel van : - de heer Vanderheyden, J., wonende te Sint-Genesius-Rode, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 17 oktober 2011; te Leuven van : - de heer Geeraerts, Y., wonende te Middelkerke, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 oktober 2011; te Nijvel van : - Mevr. Verhaert, V., wonende te Chastre, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 oktober 2011; te Gent van : - Mevr. Snick, K., wonende te Sint-Martens-Latem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 5 oktober 2011; te Dendermonde van : - de heer Demecheleer, A., wonende te Galmaarden, voor een termijn met ingang van 24 oktober 2011 en eindigend op 31 december 2013; te Hoei van : Mevrn. : - Villers, M., wonende te Hoei; - Denuit, M., wonende te Modave, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 oktober 2011; te Luik van : de heren : - Angé, J., wonende te Dalhem; - Habets, Ch., wonende te Dalhem; - Bernard, G., wonende te Luik, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 oktober 2011; te Neufchâteau van : - Mevr. Guissard, M.-C., wonende te Paliseul, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 oktober 2011; - Mevr. Widart, Ch., wonende te Sainte-Ode, voor een termijn met ingang van 16 oktober 2011 en eindigend op 29 februari 2016; te Dinant van : de heren : - Rousseau, Ch., wonende te Florennes; - Gottal, J., wonende te Dinant, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 oktober 2011; - de heer Minne, Ch., wonende te Seneffe, voor een termijn met ingang van 16 oktober 2011 en eindigend op 30 november 2014; te Namen van : de heren : - Hardy, M., wonende te La Bruyère, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 oktober 2011; - Weicker, J.-C., wonende te Namen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 oktober 2011; - Hermant, B., wonende te Yvoir, voor een termijn met ingang van 2 oktober 2011 en eindigend op 31 juli 2013; te Doornik van : - de heer Delcarte, J., wonende te Aat, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 31 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2012-2013, als volgt vastgesteld : - 26 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 22 plaatsen voor de Franse taalrol.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^