Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 november 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 is het aan de heer Verougstraete, I., vergund de titel van voorzitter van het Hof van Cassatie eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is de heer Van M Het beroep tot

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011205941
pub.
24/11/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 is het aan de heer Verougstraete, I., vergund de titel van voorzitter van het Hof van Cassatie eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is de heer Van Maele, Ph., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van 30 augustus 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^