Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Bogaert, J.-P., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, benoemd tot substitu - is de heer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204152
pub.
19/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Bogaert, J.-P., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne en tevens aangewezen tot het mandaat van arbeidsauditeur bij deze rechtbanken voor een termijn van vijf jaar; - is de heer Clesse, Ch.-E., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, aangewezen tot het mandaat van arbeidsauditeur bij deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^