Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Lorent, A., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204457
pub.
03/08/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Lorent, A., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Danloy, G., vrederechter van het kanton Hamoir, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Van Craen, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Brulard, Ph., vrederechter van het kanton Dour-Colfontaine, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2011, die in werking treden op 31 augustus 2012 : - is de heer Gailliet, R., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is Mevr. Bax, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Van Damme, F., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Forrier, E., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Nicolas, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Oplinus, S., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 14 november 2011, die in werking treden op 31 augustus 2012 : - is de heer Moulu, J., rechter in de politierechtbank te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer de le Court, M., procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is de heer Vancraeyveldt, P., vrederechter van het eerste kanton Kortrijk, in ruste gesteld op datum van 31 augustus 2012.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 28 februari 2013.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Ridelle, Ph., rechter in de politierechtbank te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2011 is Mevr. Vercammen, C., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 31 augustus 2012.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Zij is, op haar verzoek, gemachtigd om haar ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in haar rechtscollege en ten laatste tot 28 februari 2013.

Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Lievens, F., vrederechter van het kanton Lennik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Bouillon, M., vrederechter van het kanton Boussu, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Lenaerts, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is Mevr. Vyncke, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer De Smedt, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Van Lidth de Jeude (jonkheer), A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 september 2012, is de heer Segaert-Vanden Bussche, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2012 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Luik van : - Mevr. Penners, A., wonende te Esneux, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2012; te Dinant van : - de heer Knaepen, J., wonende te Ferrières, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2012; te Namen van : - de heer Jadoul, P., wonende te Namen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2012; te Luik van : - de heer Decharneux, M., wonende te Luik, voor een termijn met ingang van 1 september 2012 en eindigend op 31 mei 2017; te Namen van : - de heer Janssens, C., wonende te De Haan, voor een termijn met ingang van 4 augustus 2012 en eindigend op 31 augustus 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^