Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 september 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011, dat in werking treedt op 30 september 2012 is de heer Goldenberg, E., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Hij kan zijn Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204902
pub.
03/09/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011, dat in werking treedt op 30 september 2012 is de heer Goldenberg, E., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2011, dat in werking treedt op 30 september 2012, is Mevr. Velu, S., raadsheer in het Hof van Cassatie, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, dat in werking treedt op 30 september 2012, is Mevr. T'Serstevens, D., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Eupen en te Verviers, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is in het koninklijk besluit van 14 november 2011 waarbij Mevr. T'Serstevens, D., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Eupen en te Verviers, in ruste is gesteld, de naam "T'Serstevens" vervangen door "t'Serstevens".

Bij koninklijke besluiten van 26 november 2011, die in werking treden op 30 september 2012 : - is de heer Bodson, J., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is Mevr. Demeuldre, N., rechter in de arbeidsrechtbank te Doornik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012 dat in werking treedt op 30 september 2012, is de heer Vercruysse, D., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is Mevr. De Tandt, F., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 is de heer Claesen, J., vrederechter van het derde kanton Brugge, in ruste gesteld op datum van 30 september 2012.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 maart 2013.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is de heer Vandendriessche, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is de heer D'hoe, H., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is aan de heer Hansoul, Ph. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is aan de heer Vanderstadt, E. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012, dat in werking treedt op 1 oktober 2012, is Mevr. Fry, A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik.

Bij ministeriële besluiten van 24 augustus 2012 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2012 : - voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : Mevr. Descheemaeker; K., master in de rechten;

Mevr. Van Baden, S., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt uit te oefenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

Mevr. Van der Auwera, E., master in de rechten;

De heer Van Deun, T., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;

Mevr. Van Strydonck, L., master in de rechten;

Mevr. Volders, C., jurist op arbeidsovereenkomst bij het hof van beroep te Antwerpen; - voor het gerechtelijk arrondissement Turnhout, de heer Verhulst, W., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt : Mevr. Fransens, D.;

Mevr. Milik, W.;

Mevr. Vliegen, T., licentiaten in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Tongeren, Mevr. Carlier, E., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Brussel : Mevr. Audoore, S., master in de rechten;

Mme Boucquey, S., licentiaat in de rechten;

De heer Bourgeois, P., master in de rechten;

Mevr. Broucker, M.-R., attaché op arbeidsovereenkomst bij het hof van beroep te Brussel;

Mevr. Denayer, J.;

Mevr. Duquesne Watelet de la Vinelle, A.;

De heer Tock, J.-F., licentiaten in de rechten;

De heer Vanneste, M., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Leuven : Mevr. Melis, M.-F., attaché op arbeidsovereenkomst bij het secretariaat van het college van procureurs-generaal;

De heer Van hoogenbemt, K., licentiaat in de rechten;

Mevr. Vanthienen, S., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, Mevr. Colautti, S., juriste op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, Mevr. Van Damme, F., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Gent : Mevr. Dammans, W., licentiaat in de rechten;

Mevr. De Moor, A., master in de rechten.

Mevr. Van Daele, L., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het arbeidshof Gent, aangewezen om haar ambt uit te oefenen bij de arbeidsrechtbank te Brugge;

Mevr. Van de Vyver, L., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, de heer De Maesschalck, K., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Brugge : Mevr. De Coninck, J., doctor in de rechten;

Mevr. Huys, A., licentiaat in de rechten;

Mevr. Van Royen, E., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt uit te oefenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk : De heer Ampe, M., licentiaat in de rechten;

De heer Vandenbogaerde, M., master in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Veurne, de heer Vandaele, Th., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen bij de rechtbank van koophandel te Ieper en te Veurne; - voor het gerechtelijk arrondissement Eupen : Mevr. Brull, Ch.;

Mevr. Heukemes, C., licentiaten in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Hoei, Mevr. Wiliquet, A., licentiaat in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Luik : Mevr. Fairon, C.;

Mevr. Forthomme, M.;

Mevr. Lenaerts, M.;

De heer Levaux, J.-B., licentiaten in de rechten.

Mevr. Malderez, P., griffier in de arbeidsrechtbank te Luik; - voor het gerechtelijk arrondissement Verviers : Mevr. Troisfontaines, D., licentiaat in de rechten;

De heer Vidic, L., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - voor het gerechtelijk arrondissement Aarlen, de heer Delait, Ch., licentiaat in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne, de heer Gerlache, G., licentiaat in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Dinant : Mevr. Alexandre, A.;

De heer Bertens, H., licentiaten in de rechten; - voor het gerechtelijk arrondissement Namen : De heer d'Huart, A., master in de rechten;

De heer Vervaeke, G., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen bij het federaal parket; - voor het gerechtelijk arrondissement Charleroi : De heer Clausse, G., licentiaat in de rechten;

Mevr. Guisset, E., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om haar ambt uit te oefenen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^