Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is Mevr. Brigode, T., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aa Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207398
pub.
18/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is Mevr. Brigode, T., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 3 december 2012, is aan Mevr. Luypaerts, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Verviers.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 is Mevr. Orban, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Fammene, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^